Zdravstvena osiguranja

Nudimo pokriće u praticipaciji za korištenje zdravstvenih usluga zdravstvene skrbi, lijekova, terapija i slično. Surađujemo sa svim renomiranim Osiguravateljima koji posluju na prostoru RH i na taj način možemo klijentima ponuditi najpovoljniju opciju.