osiguranje

Kako ostvariti potporu od 70% za premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje?

Osigurajte svoje usjeve, nasade i životinje i spavajte mirno uz našu stručnu podršku!

Naše djelatnice i djelatnici za Vas – traže najkvalitetnije i napovoljnije ponude za osiguranje od nekoliko osiguravajućih društava što znači da možete biti sigurni kako ste u konačnici dobili najpovoljniju moguću ponudu, prate Vas i pomažu kod prijave i rješavanja šteta te pomažu prilikom predaje zahtjeva za ostvarenje potpore premiji osiguranja!    

U okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, kroz mjeru 17 »Upravljanje rizicima«, podmjeru 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka«, ostvarujete pravo na potporu premiji osiguranja od 70%, maksimalno do 75.000 EUR po korisniku tijekom jedne kalendarske godine.

Najbitnije za vas kao poljoprivrednike je znati da za ovu mjeru ruralnog razvoja: 
a)    ne postoji rang lista, već potporu ostvaruju svi proizvođači s valjanom prijavom, koji zadovoljavaju uvjete prihvatljivosti; 

b) Vi kao proizvođač plaćate samo 30% od ukupne premije osiguranja, a država (kroz Agenciju za plaćanja u poljoprivredi) plaća preostalih 70% premije prema osiguravajućem društvu.

Poljoprivredni proizvođač, da bi bio prihvatljiv za ostvarenje potpore, mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika
i u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija je proizvodnja osigurana.

Osigurana biljna proizvodnja odnosno osigurane površine moraju biti evidentirane u ARKOD sustavu
a osigurane životinje (stočarska proizvodnja) evidentirana u registrima nadležnih institucija.

Predmet osiguranja odnosno predmet potpore je vrijednost biljne odnosno stočarske proizvodnje, što znači da možete osigurati gotovo sve kategorije biljne proizvodnje ratarske kulture, urode višegodišnjih nasada (voćnjaka i vinograda), plasteničku i stakleničku proizvodnju i stočarske proizvodnje – uzgoj goveda (tov junadi i muzne krave), svinjogojska proizvodnja, uzgoj peradi (kokoši nesilice, pilenke, pilići u tovu, purani i sl.), uzgoj ovaca i koza i dr.

Prihvatljive osigurane opasnosti prema Pravilniku su nepovoljne klimatske prilike – tuča, požar, udar groma, djelovanje niskih ili visokih temperatura, mraz, suša, jaka kiša, poplava, oluja; a kod osiguranja životinja i određene zarazne bolesti.

PRIJAVA ZAHTJEVA ZA OSTVARENJE POTPORE PREMIJI OSIGURANJA

Prijava se vrši kroz AGRONET ( u čemu Vam naše djelatnice i naš djelatnici mogu pomoći ili izvršiti prijavu za Vas), a nakon provedene prijave kroz AGRONET, potrebno je još ispisati potvrdu o podnošenju zahtjeva koja se uručuje ili šalje poštom preporučeno na adresu područnog ureda Agencije za plaćanja u poljoprivredi.

Dokumentacija koja je potrebna za predaju zahtjeva je sljedeća: 


  1. potvrda osiguravajućeg društva o plaćenoj premiji osiguranja (30%),
  2. polica osiguranja u originalu ili preslici,
  3. prilog polici (popis osiguranih ARKOD parcela ili osiguranih životinja),
  4. potpisanu izjavu proizvođača / korisnika da nije primio potporu iz drugih javnih izvora.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj web adresi:
https://ruralnirazvoj.hr/mjera/m17/