Informacije

Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije

Opće informacije

Aufpasser d.o.o., Žitnjačka cesta 23a, Zagreb, OIB: 70210817988, je ovlašteno društvo/agencija za zastupanje u osiguranje s dozvolom za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova (dalje u tekstu: Društvo)…

Saznajte više

Opće informacije o posredniku osiguranja

Sukladno Direktivi o distribuciji osiguranja – IDD, dužni smo Vas izvijestiti o sljedećim  informacijama…

Saznajte više

Postupak rješavanja pritužbi

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za zastupanje poslove prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku.

Saznajte više