Brokeraža

Pristup najuglednijim osiguravajućim društvima

Brokeraža

post-two

Zašto odabrati nas?

Specijalizirani smo za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i brokerske usluge u osiguranju u skladu s odredbama Zakona o osiguranju, u ime i za račun svog klijenta.

Stručan smo tim sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju osiguravateljskih usluga i usluga savjetovanja u javnoj nabavi, koji Vam je na raspolaganju za zastupanje u osiguranju, savjetovanje, predlaganje i pokretanje osiguranja, obavljanje poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju, kao i njegova izvršenja, odnosno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Aufpasser Brokeraža

Profesionalan i individualan pristup

Profesionalnim i individualnim pristupom svojim klijentima pružamo dodanu vrijednost kod kreiranja osigurateljnih rješenja, uz optimizaciju troškova osiguranja, stručnu pomoć vezanu za primjenu prava i obveza iz ugovora o osiguranju i uštedu vremena.

Povezana poduzeća preko uprave društva: Aufpasser d.o.o., Ingpro d.o.o., Kremig nekretnine d.o.o., Pipi beverages d.o.o., Roto trgovina d.o.o., International trade d.o.o., Slavoljub Penkala d.o.o., O3 rent automobili d.o.o. Poduzeća aktivno posluju od 1990. godine, zapošljavaju preko 50 stalno zaposlenih djelatnika te ostvaruju ukupan prihod od preko 100.000.000,00 kn na domaćem tržištu.

Sukladno Zakonu o osiguranju NN 30/15,112/18,63/20,133/20 koji je na snazi od 10.12.2020. godine, ovlašteni smo pružati usluge za zastupanje u osiguranju preko naše brokeraže Aufpasser broker d.o.o.

Zašto odabrati nas

Prednosti brokera u osiguranju

Aufpasser broker d.o.o. usko je specijaliziran za djelatnost osiguranja, neovisan je i ima značajnu stručnost na tržištu osiguranja. Također, ima pristup najuglednijim osiguravajućim društvima koja pružaju profesionalne i objektivne savjete o prepoznavanju i izlaganju rizika te može svojim klijentima preporučiti najisplativija rješenja.